6. detsembril lõppes Drakadeemias esimene Lühiproosa kirjutamise kursus, mida juhendas kirjanik Piret Jaaks. Piret hindab kursust väga kordaläinuks.Kõik kursusel osalenud said kuue kohtumise jooksul ülevaate lühiproosast kaasajal, õppisid tekstiloomet, töötamist oma ideega, fabuleerimist, keelenüansse ja samuti kohtuti kursuse raames kirjanik Maarja Kangroga. Kursuse lõpuks valmis igal osalejal lühijutt, millest koostati ka KOGUMIK (kliki lingil).

Kursusel osalejad: Kadri Aadma, Mihkel Vinogradov, Piret Saul-Gorodilov, Jüri Klooren, Kaimar Lomp, Malle Maltis, Katrin Bats, Katrina Helstein, Tiina Intal ja Madis Apsalon.

Osalejad arvasid nii:

Tiina Intal: „Kui on suur tahtmine kirjutada, kuid sellega pealehakkamine tundub täiesti võimatu, siis tuleb leida keegi, kes tagant lükkab. Piret Jaaks teab, kuidas algajaid kirjutamishuvilisi julgustada. Kui siiani olen olnud teiste kirjutatud tekstide lugeja, siis nüüd võib küll juhtuda, et ükspäev saab lugeda ka minu kirjutatud juttu.”

Madis Apsalon: “Kõige suurem väärtus peitus inimestes, kes proosakursusel osalesid (ka juhendaja oli üks osalejatest). Tihtilugu on üksinda kodus kirjutamine kurnav. Kui kursor ekraanil kinni jookseb, siis tahaks kellelegi seda muret kurta. Ja samamoodi, kui kursor jookseb hästi, siis sooviks oma erutusest sündinud saavutust kellegagi jagada. Proosakursusel käies oli hea oma mõtteid ja lugu jagada. Ainus asi, mis tõeliselt arendab, ongi inimeste siiras ja vahetu tagasiside.”

Katrin Bats: “Lühiproosa kursus on ideaalne kõigile neile, kellel suur soov oma mõtteid lugudeks luua aga napib julgust, teadmisi kirjutamise köögipoolest aga ka ideid, kust inspiratsiooni ammutada. Lisaks kõigele saime kursuselt kauba peale seltskonna enesele sarnaseid romantikuid ja täiesti ehtsa kirjanikust juhendaja, kelle iga tunnustav kommentaar andis lootust, et me tõesti hakkamegi kunagi tõsiseltvõetavat lühiproosat kirjutama.”

Piret Saul-Gorodilov: “Kursus oli sama inspireeriv nagu kõik varasemad, millel olen Drakadeemias osalenud ning taas salvestasin oma kirjanikukausta mitu mõtet, millest võib tulevikus alguse saada midagi suurematki kui lühilugu. Õpetaja oli ilmselgelt vaeva näinud materjalide ettevalmistamisega ning teemad hoolikalt läbi mõelnud, ohjas asjaosalisi, ega lasknud rajalt kõrvale kalduda. “

Kadri Aadma: “Minule andis kursus palju näpunäiteid, kuidas kirjutada, ja teadmise:
vähemaga võib öelda rohkem. Olen väga rahul, et kursusel osalesin.”