Alates veebruarist on individuaaltundidest võimalik osa saada Skype’i vahendusel. Väga edukalt on alanud esimese osalejaga koostöö. Tema nimi on Siiri Metsamägi ja tema läbib kursuse „Näidendi kirjutamise ABC“ individuaalõppes Skype’i teel. Kohtumised leiavad aset sama regulaarselt, kui grupitunnidki, ainult ei Siiril jääb ära reisimise vaev ja kohtumise täpset aega saab sättida nii osaleja kui juhendaja ajalistele võimalustele. Siiri ise kirjeldab oma õpikogemust nii:

„See on tavaline 21. sajandi argipäev, kui elan ja töötan rahulikult Pärnus, osaledes samal ajal Tallinnas Drakadeemias kirjutamiskursusel. Eraõppe tunnis Skype vahendusel juhendajaga kahekesiolek on tegelikult privileeg, on võimalik palju küsida. Igas õppetunnis annab juhendaja Siret Paju ülesandeid ja suunab kaasa mõtlema. Igas õppetunnis on mõni taipamishetk, kuidas oma varasema loomingu puhul tuli tihti põlve otsas jalgratast leiutada. Kui mõista, et tegelikult on jalgratas olemas, saab juba keskenduda sõitmisele.“

Individuaalõpe on mõeldud neile, kes tunnevad huvi näidendite kirjutamise vastu, kuid kellel pole võimalik võtta osa nendest Drakadeemia kursustest, millel on fikseeritud kohtumisajad. Samuti saab individuaalõppe raames keskenduda probleemidele ja teemadele, mis osalejat kõige rohkem huvitavad, kuid millele pole grupitunnis võimalik põhjalikult keskenduda. Tegemist võib olla ühekordse probleemiga (nt. näidend on jooksnud ummikusse; mis on remark ja kuidas seda kasutada), pikema küsimusega (kuidas kirjutada eriilmelist ja põnevat dialoogi; mis on ’hästi-tehtud-näidend’ ja kuidas seda kirjutada) või hoopis sooviga läbida terve Drakadeemia baaskursus eraõppes.

Hetkel pakub näidendite kirjutamise individuaalõpet Skype’i vahendusel Siret Paju.