Sageli arvatakse, et loovkirjutamist pole võimalik õpetada ega õppida. Drakadeemias me seda seisukohta ei jaga, sest meil on selgeid tõendeid väite pädematuse kohta.

Taoline mõte ja arusaam lähtub kirjaniku kuvandist, mille kohaselt kirjutamine on hirmus üksildane ja raske töö. Kirjutamine Drakadeemias aga on mänguline ja sellele aitab kaasa pidev oma kirjutatud jagamine ja tekstidele tagasiside saamine. Inspiratsiooni saadakse iseendast, end ümbritsevatest inimestest ja paljust-paljust muust.

Drakadeemia alustas tegevust 2008. aastal näidendikirjutamiskursustega. Sel hetkel tundus kursuste algataja Siret Campbellile, et teatrimaastik oli hõre ning janunes uute häälte, mõtete ning lähenemiste järele. Tänaseks on Drakadeemia ametlikult registreeritud erakool, mis ainukesena Eestis pakub näidendite kirjutamise kursusi ja loovkirjutamiskursusi laiemalt.

Me korraldame kursusi nii oma koolis kui koolitame väljaspool Drakadeemiat ja üleriigiliselt. Kõik õppevormid on läbivalt praktilise suunitlusega ning osalejad kirjutavad väga palju erinevates stiilides ja žanrites. Läbi selle nad ühest küljest otsivad enda identiteeti kirjanikuna, teisalt avastavad oma võimeid laiemas kontekstis.

Meil on pakkuda väljundeid noortele – nii neile, kelle ambitsiooniks on oma tekste kunagi suuremal afišil esitleda (sest alustama peab ju varakult!), kui neile, kes tahavad ennast läbi kirjasõna paremini tundma saada ja arendada oma väljendusoskust. Meil on pakkuda nii mõndagi põnevat ka neile, kes koolieast juba väljas ja mingit konkreetset ametit peavad. Kusjuures selleks, et Drakadeemia kursustel osaleda, ei pea päevatöö olema üldsegi seotud loovuse või kirjutamisega. Selleks ju meie kursused ongi, et leida aega nende põnevate tegevuste ja kirjaliku eneseväljenduse jaoks. Meile võib tulla ambitsiooniga saada lavastatud või avaldatud autoriks, või selleks, et teha midagi, mis endale lihtsalt väga korda läheb. Samas on alati meile oodatud ka professionaalsed kirjanikud, kellele leidub väljundeid oma oskuste edasi arendamises. Milles veel võiks seisneda kirjanike elukestev õpe?

Drakadeemia eesmärgiks on see, et Eesti teatri- ja kirjandusmaastik muutuks põnevamaks ja et kirjutamisest huvitatud inimesed saaksid end võimalikult mitmekülgselt teostada.


Koostöö teistega

Drakadeemia tegevus toimub koostöös VAT Teatriga. Mitmel aastal on meie osalejad teinud kaasa Viljandi Kultuuriakadeemia teatritudengite lavastustes. Meie kursuslaste autoriõhtuid on korraldanud Rakvere Teater ja Genialistide Klubi. Drakadeemikute näidendeid on lisaks loetud ette ja mängitud Eesti Draamateatris, Tallinna Linnateatris, Ugala Teatris, Võru Linnateatris, Polygon Teatris, Kanuti Gildi Saalis, Vilde Teatris ja Monoteatris.


Osalejad arvavad

Drakadeemia on andnud mulle hea põhja näitekirjanduse mõistmiseks, mis on asendamatult vajalik igale näidendite kirjutajale. Samuti olen saanud endale suurepärased vestluskaaslased, kellega koos saab põhjalikult analüüsida nii kuulsaid kui ka isiklikke tekste. Liialdamata võib öelda, et olen viimase aastaga õppinud kirjutamisest rohkem kui terve kogu eelneva elu jooksul.
(Birk Rohelend)

Võin julgelt öelda, et kahe aastaga on minu kirjutamine väga palju edasi arenenud. Lisaks teoreetilistele teadmistele on tehtud väga palju praktilisi töid ja osaletud mitmetes teatriprojektides (Von Krahli Akadeemia, Hea Energia Festival ehk HEF, Miniteatrite projekt koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga), mille tulemusena olen õppinud eelkõige tundma iseennast kirjutamisprotsessis.
(Liis Lukk)

Hoiatus tulevastele drakadeemikutele – kui te meiega liitute, siis peate kindlasti arvestama sellega, et programm ei koosne loengutest ja oma teoste kallal nokitsemisest. Väga palju peab panustama õppetöösse ise, tunnid on alati täis praktilisi harjutusi ja põnevaid arutlusi ning iseseisvaid töid. Õppimine läbi praktika. Nii nagu see olema peakski.
(Janika Liiv)

Sa võid ju tark ja andekas olla, aga kui sa ei tea, mis su ümbruskonnas ja maailmas samas vallas tehakse, võib juhtuda, et leiutad jalgratta või raadio, mis ammuilma leiutatud ja siis ei paista sa enam sugugi tark ja andekas välja. Pigem vastupidi.
(Jan Rahman)

Näidaku aeg, kas ma pakun võrdlusega üle või mitte – Menning käis sada aastat tagasi Saksamaal ja tagasi tulles tegi Vanemuise; pool sajandit tagasi tuli Panso Moskvast ja tegi Lavakunstikooli; Paju (hiljem Campbell) tuli Londonist ja tegi Drakadeemia.
Drakadeemia programm esindab seda euroopalist vaimu, mis meie jaoks mõjub värskelt ja pole jõudnud ka läänes veel haisema minna. Mida ma silmas pean? Vormikatsetused, keelelisus, mängulisus, avatus; sõnaga – julgus katsetada, mis ei tule lahmimisest, vaid baseerub teoorial ja lugemiskogemusel.
(Kaur Riismaa)

Drakadeemia näol ongi minu silmis tegemist kõikide võimaluste alguspunktiga, õpilastele pakutakse väga palju ja igaüks saab kinni haarata just sellest, mis teda kõige rohkem huvitab, et seda siis omal käel veelgi põhjalikumalt avastada.
(Mihkel Seeder)