Lühiproosa kirjutamise kursus

Ootame kandideerima märtsist aprillini kestvale lühiproosa kursusele. Kursus koosneb kuuest kohtumisest, mille jooksul tutvutakse lühiproosa kirjutamisega ning vaadeldakse lühiproosat kaasajal. Kursust ilmestavad näited Eesti kirjandusloost. Osalejad saavad kogu kursuse vältel praktilisi kirjutamisharjutusi, näpunäiteid ja tagasisidet. Toimub ka kohtumine kirjanik Urmas Vadiga, kes on Tuglase novelliauhinna laureaat. Kursuse lõpuks valmib igal kirjutajal justustus, novell või lühijutt.

Kursuse juhendaja on kirjanik Piret Jaaks, kes on avaldanud lühiproosat aastast 2001 ajakirjades ja kogumikes ning andnud välja novellikogu “Linnalegend”, mille eest pälvis 2015 aastal Betti Alveri kirjandusauhinna. Jaaks on õppinud ka Tartu Ülikoolis eesti kirjanduse õppetoolis ning andnud varem Tallinna Rahvaülikoolis kursust „Sissejuhatus näidendite kirjutamisse“.

Lühiproosa õppekava (õppekavaga tutvumiseks kliki lingil).

Toimumisajad

12.03, 19.03, 26.03, 02.04, 09.04 ja 30.04 kl 11-15 Drakadeemias aadressil Vene tn 6, Tallinn.

Kandideerimine

Kandideerima ootame inimesi, kes on juba lühiproosat kirjutanud ja avaldanud, kui ka neid, kes soovivad sel teekonnal teha alles esimesed sammud. Kandideerimiseks tuleb täita küsimustik (lae alla KÜSIMUSTIK) ja esitada 1 lehekülje pikkune proosatekst. Tekst võib olla katkend varasemast loomingust või täiesti uus lühijutt teemal „Jalgratas“.

Nii ankeet kui ka proosatekst tuleb saata aadressile piret.jaaks@drakadeemia.eu. Tema vastab ka huviliste küsimustele.

Kandideerimine kestab 21. jaanuarist kuni 21. veebruarini. Esimesest voorust edasi saanud kutsume intervjuudele, mis toimuvad Tallinnas 26. veebruaril ja 5. märtsil. Kursustele võtame kuni 10 inimest. Kursuse tasu on 220 eurot.


TÄISPIKA MÄNGUFILMI STSENAARIUMI KIRJUTAMISE KURSUS

Kursuse käigus kirjutab iga osaleja oma idee põhjal mängufilmi stsenaariumi. Idee arendamine stsenaariumiks toimub samm-haaval: alustame lühematest vormidest, millele üha detaile lisades saame valmis stsenaariumi lõpliku versiooni. Teksti kirjutamine toimub terve kursuse vältel ja jooksvalt annavad sellele tagasisidet nii juhendaja kui kursusekaaslased. Lõplikule stsenaariumile saab iga osaleja põhjaliku tagasiside filmiala eksperdilt.

Kursuse sissejuhatuseks vaatame filmi ja uurime, kuidas see kirjutatud on ja kuidas lugu dramaturgiliselt toimib. Oma teksti arendamise käigus käsitleme olulisemaid dramaturgilisi võtteid, räägime stsenaariumi vormistamisest ja filmilikust loojutustamisest. Käsitleme karakterit ja seda, milline dramaturgiline roll on tegelastevahelistel suhetel. Lugude süžee arendamise käigus uurime konflikti olemust ja seda, kuidas konflikt ja loo ülesehitus omavahel seotud on. Räägime loo mõjust vaatajale ning veel paljust muust põnevast, mida stsenaariumi valmimiseks vaja võib minna ja mis stsenaariumite arendamise käigus päevakorrale tõuseb.

Kõrvale uurime näiteid erinevatest stsenaariumitest ja filmidest. Kutsume külla produtsendi, operaatori, helirežissööri ja kunstniku, kes räägivad, kuidas nemad stsenaariumiga töötavad. Külalisteks on teiste seas Ivo Felt ja Mart Raun.

Tunnid toimuvad 14.01, 21.01, 28.01, 18.02, 18.03, 08.04, 27.05.17 kell 11.00 – 15.00 Drakadeemias aadressil Vene tn 6, Tallinnas. Lisaks toimuvad augustis ja septembris veel kaks kohtumist, mille toimumisajad lepib juhendaja osalejatega kokku kevadel. Suvel toimub ka ühepäevane väljasõit filmi võtteplatsile, selle toimumisaeg lepitakse samuti kursuse jooksul kokku.

Lisaks auditoorsetele tundidele toimub järjepidevalt terve kursuse jooksul iseseisev kirjutamine.

Sihtrühm:

Ootame kursusele inimesi, kellel on varasem kirjutamiskogemus proosa või näitekirjanduse vallast või kellel on juba olnud mõningane kokkupuude filmistsenaariumi kirjutamisega.

Kursuse tasu:

Kursuse tasu on võimalik maksta ühes või kolmes osas. Ühes osas maksmisel on tasu 600 eurot ja maksmise tähtaeg on 12.01.2017.

Kolmes osas maksmisel on iga osamakse 220 eurot ning tähtajad 2. jaanuar, 2. märts ja 2. mai, 2017.

Registreerumine:

Kursusele registreerumiseks tuleb täita registreerimisvorm ja saata see aadressile siret @ drakadeemia.eu.

Osalejad võetakse kursusele vastu registreerumise järjekorras. Registreerumine kestab 21.11 – 12.12 või kuni grupi täitumiseni. Kõigile registreerujatele saadetakse kinnitus selle kohta, et nende ankeet on kätte saadud.

————————————————————————————————————————————————–

EKSPERIMENTAALSE NÄIDENDI KIRJUTAMINE

Kursusel süvenetakse postdramaatilise teatri olemusse ja tutvutakse mitmete põnevate alternatiivsete teatritekstidega. Fookusesse tulevad nii põnevad välismaiseid autorid nagu Peter Handke ja Roland Schimmelpfennig kui ka eesti eksperimentaalse draama esindajad nagu Madis Kõiv. Analüüsimisele tuleb kuni 10 näidendit ja mitmed nendest on inglise keeles. Kohtumiste eesmärk on mõtestada eksperimentaalsetes näidendites kasutatud võtteid ning katsetada neid omal käel. Kursuse raames valmib igal osalejal ka isiklik teatritekst, millele annavad tagasisidet teatripraktikud.

Õppekava Eksperimentaalse näidendi kirjutamine.

Sellele kursusele on oodatud kirjutamiskogemusega inimesed, kellele pakuvad huvi alternatiivne teater või kes soovivad laiendada oma võtete arsenali ja panna end proovile teistsugustes stiilides.

Kursuse juhendaja on näitekirjanik, stsenarist ja VAT Teatri dramaturg Mihkel Seeder, kes on andnud Drakadeemias erinevaid loovkirjutamiskursuseid alates 2011. aastast. Selle kursuse kohta ütleb Mihkel järgmiselt:

Ise Drakadeemias õppides, haaras näitekirjandus mind täielikult endasse just ebatavalisi tekste analüüsides. Sellest ajast saati olen keskendunud eksperimentaalsetele näidenditele ja soovin esitada selle kursuse osalejatele erinevaid väljakutseid, kuidas mõelda teatrist ning kirjutada näidendeid.

Kohtumised leiavad aset 30.09, 7.10, 14.10, 28.10, 4.11, 11.11, 18.11 ja 2.12.2016 kell 17.00-20.00 aadressil Vene 6, Tallinn.

Registreerimiseks tuleb täita küsimustik. Peale küsimustiku esitamist saab osaleja kinnituse juhendajalt ja arve osalustasu kohta. Registreerimine kestab 2. juunist 16. septembri või grupi täitumiseni.

Kursuse tasu on 260 €. Registreerides enne 16. augustit, kehtib soodushind 220 €. Soodushinnaga on võimalik registreeruda kuni viiel osalejal.

Kursuse tasu on võimalik maksta kahes osas.

Küsimustele vastab juhendaja aadressilt mihkel.seeder@drakadeemia.eu.

NÄIDENDI KIRJUTAMISE ABC

Kursus on mõeldud neile, kes tahavad alustada teekonda enda näidendite kirjutamisega. Kursusel osalejad saavad ülevaate kõige olulisematest teemadest, millega puutub kokku väheste kogemustega näitekirjanik. Osalejad saavad ülevaate terminoloogiast, loo komponeerimise põhimõtetest, õpivad looma karakterit ja harjutavad dialoogi kirjutamist. Need oskused võimaldavad osalejatel kursuse lõpuks kirjutada klassikalise lühinäidendi, millele annavad tagasisidet teised kursuslased ja juhendaja. Kursuse käigus toimub ka ühine teatrikülastus. Enne seda loeme läbi näidendi ja peale etenduse vaatamist analüüsime koos nähtut, võrdleme loetut ja nähtut nii publiku kui ka autori perspektiivist.

Näidendi kirjutamise ABC läbinutel on võimalik jätkata edaspidi Drakadeemia teistel kursustel, kus saab juba keskenduda spetsiifiliselt teistele teemadele (nt dramatiseerimine) või žanritele (dokumentaaldraama, komöödia jne).

Õppekava nimetus Näidendi kirjutamise ABC
Õppekava rühm Humanitaaria (üldine)
Õppekava eesmärk ja õpiväljundid -          Omandada oskused näidendi kirjutamiseks

-          Ühe lühinäidendi kirjutamine

-          Näitekunsti põhialuste selgitamine teoorias ja praktikas

-          Kodumaise algupärase näitekirjanduse tutvustamine ja populariseerimine

Õppekava kogumaht ja struktuur Auditoorne töö: 28 akad t

Praktiline ja iseseisev töö: 32 akad t

Õppe sisu Tundide olulisemad teemad (teooria ja praktika):

-          Tegelane

-          Sündmus

-          Dialoog

-          Alltekst

-          Loo kompostitsioon

-          Pealkirjad

-          Teatrikülastus

-          Oma kirjutatud tekstide analüüs ja tagasiside

Tundide teoreetilised teemad:

-          Näidendi analüüs

-          Näidendite kirjutamise ja analüüsiga seotud terminoloogia

Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö leiab aset Vene tn 6, Tallinn 10123 asuvas loenguruumis, kus on õppetööks vajalik sisustus (lauad, toolid, tahvel).
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Osaleja saab koolituse lõpetada, kui ta on käinud kohal 60% tundidest ja kirjutanud lõputöö (lühinäidend). Koolituse lõpetanu saab osalemist tõendava tunnistuse koolituse lõpus.
Koolitaja kompetentsi tagava töökogemuse kirjeldus Siret Paju on lõpetanud The Royal Central School of Speech and Drama lavastaja ja dramaturgi erialal (2008, cum laude). Aastal 2008 asutas ta Drakadeemia ja on alates sellest ajast õpetanud Drakadeemias näidendite kirjutamisega seotud kursusi algajatele ja edasijõudnutele. Lisaks on Paju õpetanud dramaturgiaga seotud õppeaineid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Eesti Kunstiakadeemias, Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis.

Õppekorralduse alused

Koolitusele vastuvõtu tingimused

Kursusele „Näidendi kirjutamise ABC“ toimub vastuvõtt registreerumise alusel. Registreerumiseks tuleb täita ankeet ja esitada proovitöö dialoogi vormis pikkusega 2-3 lk.

Koolituselt väljaarvamise kord

Koolituselt arvatakse välja need, kes ei tasu õppemaksu õigeaegset. Samuti arvatakse välja need, kes osalevad tundides vähem kui 60% õppemahust.

Õppetasu maksmine ja selle tagastamine

Õppemaks tuleb tasuda hiljemalt 11.01.2016. Õppemaks ei kuulu tagastamisele.

Täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Õppekava kontrollib Drakadeemia MTÜ juhatus.

Koolitaja kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Õppekava läbiviivaks korraldajaks lubatakse ainult varasemate kogemustega koolitaja. Kui üks kaaskoolitajatest ei oma varasemat kogemust sarnase koolituse läbiviimisel, viibib õppetöö läbiviimise juures tema juhendaja või mentor.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Koolitus leiab aset Tallinna Rahvaülikoolilt renditud ruumis. Drakadeemia juhataja kontrollib regulaarselt õppekeskkonda ja vajadusel konsulteerib rendileandjaga.

Koolituse kohta tagasiside kogumise kord: Koolituse lõpus täidab iga osaleja tagasiside ankeedi.

NÄIDENDITE KIRJUTAMISE INDIVIDUAALÕPE

Individuaalõpe on mõeldud neile, kes tunnevad huvi näidendite kirjutamise vastu, kuid kellel pole võimalik võtta osa nendest Drakadeemia kursustest, millel on fikseeritud kohtumisajad.

Samuti saab individuaalõppe raames keskenduda probleemidele ja teemadele, mis osalejat kõige rohkem huvitavad, kuid millele pole grupitunnis võimalik põhjalikult keskenduda. Tegemist võib olla ühekordse probleemiga (nt. näidend on jooksnud ummikusse; mis on remark ja kuidas seda kasutada), pikema küsimusega (kuidas kirjutada eriilmelist ja põnevat dialoogi; mis on ’hästi-tehtud-näidend’ ja kuidas seda kirjutada) või hoopis sooviga läbida terve Drakadeemia baaskursus eraõppes.

LÜHIPROOSA KIRJUTAMISE INDIVIDUAALÕPE

See on mõeldud inimestele, kes tahaksid proovida kätt proosa žanris ja alustada just nimelt lühiproosast või siis neile, kel on kogemus olemas, kuid vajavad sellele kõrvalpilku ja soovivad saada kirjutamisele teoreetilist tausta. Lühiproosa kirjutamise individuaalõppe kursuse raames valmib õpilasel üks lühijutt, millele aitame leida avaldamisvõimalusi.

ARVUSTUSTE KIRJUTAMISE INDIVIDUAALÕPE

Mõeldud neile, kes tunnevad huvi arvustuste kirjutamise vastu. Mille poolest teatrietenduse arvustus erineb muudest arvustustest? Millised on arvustuse liigid ja võimalused, kui vaadeldakse teatrit? Individuaalõpe sobib nii ühekordseks probleemile lahenduse otsimiseks kui ka pikemaks kursuseks, mis võib haarata ka konkreetse etenduse analüüsi.

TEKSTI DRAMATISEERIMISE INDIVIDUAALÕPE

Teatritekstide loomiseks on mitmeid variante ja üheks võimaluseks on ka dramatiseerimine ehk näidendi kirjutamine mõne teise algteksti põhjal. Üldjuhul dramatiseeritakse proosakirjandust, kuid kõne alla tulevad ka teistsugused tekstiliigid. Individuaalõpe sobib neile, kes soovivad lühiajalist konsultatsiooni, kuid ka neile, kes soovivad läbida pikema kursuse ja õppida protsessi käigus.

Individuaalõpe on paindlik ja seetõttu on sobilik neile, kes pole nende teemadega varem kokku puutunud, on tegelenud vähesel määral või on juba kogenud kirjutaja. Vastuvõtukatsed puuduvad – eraõppe tase ja sisulised tegevused olenevad osaleja oskustest ning soovidest. Igale huvilisele koostame individuaalse programmi – võimalik on tutvuda ka mitme teemaga.

Osalemiseks võtta ühendust Siret Paju või Mihkel Seedriga, kes viivad läbi näidendikirjutamisele keskenduvaid individuaaltunde. Proosa kirjutamist juhendab Piret Jaaks. Kui on aga huvi arvustuste kirjutamise või dramatiseerimise vastu, tuleks ühendust võtta juhendajaga Marite H. Butkaite.

Individuaalõppe ühe tunni (60 min) hind on 35 eur.

Lisainfo:

siret[at]drakadeemia.eu

mihkel.seeder[at]drakadeemia.eu

piret.jaaks[at]drakadeemia.eu

marite.butkaite[at]drakadeemia.eu

____________________________________________________________________________________________

LÜHIPROOSA KIRJUTAMISE KURSUS

Õppekava nimetus Lühiproosa kirjutamise kursus
Õppekava rühm Humanitaaria (üldine)
Õppekava eesmärk ja õpiväljundid -          Omandada oskused lühiproosa kirjutamiseks

-          Ühe tervikliku jutustuse, novelli või lühijutu kirjutamine

-          Eesti kirjanduskultuuri edendamine

-          Kodumaise algupärase ilukirjanduse tutvustamine ja populariseerimine

Õppekava kogumaht ja struktuur Auditoorne töö: 32 akad t

Praktiline ja iseseisev töö: 45 akad t

Õppe sisu Tundide olulisemad teemad (teooria ja praktika):

-          Pealkirjad

-          Süžee planeerimine ja struktuur

-          Vaatepunkt

-          Tegelased ja nende ’elusaks kirjutamine’

-          Keel ja kujundlikkus

-          Töö oma tekstiga, selle analüüs grupis

-          Kohtumine Tuglase novellipreemia laureaadiga

Tundide teoreetilised teemad:

-          Žanri ajalugu ja põhimõisted

-          Ülevaade avaldamisvõimalustest

Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö leiab aset Vene tn 6, Tallinn 10123 asuvas loenguruumis, kus on õppetööks vajalik sisustus (lauad, toolid, tahvel).
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Osaleja saab koolituse lõpetada, kui ta on käinud kohal 60% tundidest ja kirjutanud lõputöö (novell või lühijutt). Koolituse lõpetanu saab osalemist tõendava tunnistuse koolituse lõpus.
Koolitaja kompetentsi tagava töökogemuse kirjeldus Piret Jaaks on avaldanud lühiproosat aastast 2001, õppinud Tartu Ülikoolis eesti kirjanduse õppetoolis ning varem õpetanud täiskasvanuid Rahvaülikoolis ning alates kevadest 2015 on Drakadeemias kursuste juhendaja.

Õppekorralduse alused

Koolitusele vastuvõtu tingimused

Lühiproosa kirjutamise kursusele vastuvõtt toimub kahes voorus. Esimeses voorus tuleb esitada näidistöö oma varasemast loomingust ja täita ankeet. Esimese vooru alusel valib koolitaja välja need, kelle ta kutsub teise vooru. Teises voorus toimub grupiintervjuu, millele järgneb individuaalne intervjuu.

Koolituselt väljaarvamise kord

Koolituselt arvatakse välja need, kes ei tasu õppemaksu õigeaegset. Samuti arvatakse välja need, kes osalevad tundides vähem kui 60% õppemahust.

Õppetasu maksmine ja selle tagastamine

Õppemaks tuleb tasuda hiljemalt 25.09.2015. Õppemaks ei kuulu tagastamisele.

Täienduskoolituse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Õppekava kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Õppekava kontrollib Drakadeemia MTÜ juhatus ning koolitaja peab esitama enne koolituse algust põhjaliku koolituse kava koos kõigi õppetöö etappide kirjeldusega.

Koolitaja kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Õppekava läbiviivaks korraldajaks lubatakse ainult varasemate kogemustega koolitaja. Kui üks kaaskoolitajatest ei oma varasemat kogemust sarnase koolituse läbiviimisel, viibib õppetöö läbiviimise juures tema juhendaja või mentor.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord: Koolitus leiab aset Tallinna Rahvaülikoolilt renditud ruumis. Drakadeemia juhataja kontrollib regulaarselt õppekeskkonda ja vajadusel konsulteerib rendileandjaga.

Koolituse kohta tagasiside kogumise kord: Koolituse lõpus täidab iga osaleja tagasiside ankeedi.