6. detsembril lõppes Drakadeemias esimene Lühiproosa kirjutamise kursus, mida juhendas kirjanik Piret Jaaks. Piret hindab kursust väga kordaläinuks.Kõik kursusel osalenud said kuue kohtumise jooksul ülevaate lühiproosast kaasajal, õppisid tekstiloomet, töötamist oma ideega, fabuleerimist, keelenüansse ja samuti kohtuti kursuse raames kirjanik Maarja Kangroga. Kursuse lõpuks valmis igal osalejal lühijutt, millest koostati ka KOGUMIK (kliki lingil).

Kursusel osalejad: Kadri Aadma, Mihkel Vinogradov, Piret Saul-Gorodilov, Jüri Klooren, Kaimar Lomp, Malle Maltis, Katrin Bats, Katrina Helstein, Tiina Intal ja Madis Apsalon.

Osalejad arvasid nii:

Tiina Intal: „Kui on suur tahtmine kirjutada, kuid sellega pealehakkamine tundub täiesti võimatu, siis tuleb leida keegi, kes tagant lükkab. Piret Jaaks teab, kuidas algajaid kirjutamishuvilisi julgustada. Kui siiani olen olnud teiste kirjutatud tekstide lugeja, siis nüüd võib küll juhtuda, et ükspäev saab lugeda ka minu kirjutatud juttu.”

Madis Apsalon: “Kõige suurem väärtus peitus inimestes, kes proosakursusel osalesid (ka juhendaja oli üks osalejatest). Tihtilugu on üksinda kodus kirjutamine kurnav. Kui kursor ekraanil kinni jookseb, siis tahaks kellelegi seda muret kurta. Ja samamoodi, kui kursor jookseb hästi, siis sooviks oma erutusest sündinud saavutust kellegagi jagada. Proosakursusel käies oli hea oma mõtteid ja lugu jagada. Ainus asi, mis tõeliselt arendab, ongi inimeste siiras ja vahetu tagasiside.”

Katrin Bats: “Lühiproosa kursus on ideaalne kõigile neile, kellel suur soov oma mõtteid lugudeks luua aga napib julgust, teadmisi kirjutamise köögipoolest aga ka ideid, kust inspiratsiooni ammutada. Lisaks kõigele saime kursuselt kauba peale seltskonna enesele sarnaseid romantikuid ja täiesti ehtsa kirjanikust juhendaja, kelle iga tunnustav kommentaar andis lootust, et me tõesti hakkamegi kunagi tõsiseltvõetavat lühiproosat kirjutama.”

Piret Saul-Gorodilov: “Kursus oli sama inspireeriv nagu kõik varasemad, millel olen Drakadeemias osalenud ning taas salvestasin oma kirjanikukausta mitu mõtet, millest võib tulevikus alguse saada midagi suurematki kui lühilugu. Õpetaja oli ilmselgelt vaeva näinud materjalide ettevalmistamisega ning teemad hoolikalt läbi mõelnud, ohjas asjaosalisi, ega lasknud rajalt kõrvale kalduda. “

Kadri Aadma: “Minule andis kursus palju näpunäiteid, kuidas kirjutada, ja teadmise:
vähemaga võib öelda rohkem. Olen väga rahul, et kursusel osalesin.”

Kursus näitekirjanikele

Psühholoogilised tegelased ja klassikalised lood pole Eesti teatrist kuhugi kadumas. Need moodustavad täna ja tõenäoliselt veel pikalt suure osa kodumaise teatri repertuaaridest. Sageli aga vastandatakse nüüdisaegseid teatripraktikaid psühholoogilisele narratiivile. Ometi ei pea need kaks teineteist välistama. Tuleb hoopiski mõtestada, milline peaks olema psühholoogiline tegelane 21. sajandi teatris. Seepärast korraldamegi Drakadeemia talvekooli ja kursuse kogenud näitekirjanikele just neil teemadel.

Drakadeemia talvekool kannab pealkirja „Uusi võtteid tegelase kirjutamiseks“ leiab aset 08.-09.01.2016 Käsmus. Osalejad peavad võtma kaasa visuaalse kujutise mõnest tegelasest, keda nad tahaksid kunagi oma näidendisse või proosateksti kirjutada. See võib olla autori jaoks täiesti uus tegelane või keegi, kellega ta on juba tööd teinud. Juhendaja Aivar Simmermann kasutab psühhodraama ja playback teatri võtteid ning läbi selle saavad autorid inspiratsiooni ja uusi mõtteid selleks, kuidas tegelase kirjutamisele läheneda. Aivari ja tema metoodikate kaasamine näidendite kirjutamisse on Eestis midagi täiesti uut ja meile teada olevalt pole ka muu maailma praktikas just eriti palju näiteid selle kohta, kui teraapiavorme ja loovkirjutamist on toodud kokku just kirjanduslikult uute tasemete saavutamiseks.

Talvekooli osalustasu on 90 EUR, milles sisaldub ka majutus ja neli söögikorda. Registreerumiseks tuleb kirjutada oma soovist aadressile siret@drakadeemia.eu.  Registreerumine lõpeb kohtade täitumisel või hiljemalt 18.12.

Samuti algab jaanuaris kursus pealkirjaga „Psühholoogilise tegelase kirjutamine 21. sajandil“, juhendajad on Aivar Simmermann ja Siret Paju. Osalejad tulevad kursusele oma pooleli oleva või valmis näidendiga, kus neil on probleem tegelase psühholoogilise plaani kujutamisega. Kursuse vältel käibki töö konkreetse näidendiga, mida järjepidevalt täiustatakse. Õppeprogrammis keskendume kolme olulise aspekti kokku põimimisele: klassikaline psühholoogiline tegelane, tänapäevased sotsiaalpsühholoogilised rolliteooriakäsitlused ja näidendi kirjutamine. Selleks, et mõista psühholoogilise tegelase alustalasid ja toimimispõhimõtteid, võtame luubi alla A. Tšehhovi „Kajaka“. Näidendi analüüsi ei tee me traditsioonilise tekstianalüüsi kaudu, vaid teostame Aivari juhendamisel järgmiste metoodikate abil: sotsiomeetria, playback teater ja rollimäng. Taolise tegevusliku ja kogemusliku analüüsi eesmärk on see, et kursusel osalejad töötaksid oma näidendi ideestiku ja tegelastega. Kursuse lõpuks valmib osalejatel näidend.

Kursus on mõeldud neile autoritele, kes on varasemalt osalenud mõnel Drakadeemia kursusel või need, kes meiega varasemalt tuttavad pole, kuid kelle mõnda teksti on lavastatud. Kursuse toimumise ajad on 22.01, 5.02, 19.02, 4.03, 18.03 ja 1.04 kl 18.00 – 21.00 Tallinnas, Drakadeemia tegutsemiruumides (Vene tn 6). Kursuse hind on 280 EUR. NB! Kursusel osalejate jaoks on talvekool kursuse hinna sees, kuna talvekool ongi kursuse esimene kohtumine. Kursuse tasu on võimalik maksta kolmes osas.

Kursusele registreerumine toimub kuni kohtade täitumiseni või kuni 18.12.2015. Täpsem info registreerumise kohta aadressilt siret@drakadeemia.eu.

Staažikas drakadeemik, meie proosa kursuse juhendaja ja suurepärane kirjanik Piret Jaaks sai Betti Alveri debüüdiauhinna. Tema lühiproosakogu “Linnalegend” valiti välja 49 teose seast, kusjuures auhinna statuudi kohaselt kvalifitseeruvad nii luule-, proosa- kui näidenditekstid.

ERR kirjutab, et “Laureaat Piret Jaaks kõneles auhinda vastu võttes, et hakkas lühiproosat kirjutama juba neliteist aastat tagasi. Vahepeal näidendeid kirjutades sai ta sõpradelt tagasisidet, et neis on palju lühiproosale omast – remarke, kirjeldusi ja puänte. “Linnalegend” koosneb lugudest, mis inspireeritud erinevais maailma linnades kogetust.”

Draama vallas muidugi Piretil on juba suur võit olemas – aastal 2011 võitis tema näidend “Näha roosat elevanti” Eesti Teatri Agentuuri näidendivõistluse esikoha.

Kel soovi “Linnalegendi” endale soetada, neil tasub kiiremas korras mõne raamtatupoe suunda silgata. Eksemplare pole enam palju alles!!

Uue aasta jaanuarist kuni märtsini toimub kursus “Näidendite kirjutamise ABC”. See on mõeldud neile, kellel on suur soov kirjutada näidendeid, aga kel pole veel väga head ülevaadet sellest, millistest komponentidest koosneb näidend ja kuidas näidendi kirjutamisele läheneda.

Kursusele registreerumine on alanud ja kestab nii kaua, kuni kohad on täis või hiljemalt 19. detsembril.

Vaata lisainfot SIIT.

Drakadeemia juhataja Siret Paju on VAT Teatris etendunud “Klaasist loomaaia” lavastaja assistent. Kuna mitmetel Drakadeemia näidendi kirjutamise kursustel on just seda näidendit analüüsitud näitena klassikalisest näidendist, kirjutas Siret lavastuse kavalehele teksti. Tekst on selline:

„Klaasist loomaaiaga“ on tuttav enamus Drakadeemias näidendite kirjutamise baaskursusel osalenutest. Selle näidendi põhjal analüüsime me kursuse päris alguses ’hästi tehtud näidendit’ (ingl. k. well-made play). Williams’i näidend on suurepärane materjal õppimaks tundma klassikalise näidendi olulisi komponente – antavad olud,  tegelased, dialoog, alltekst, loo komponendid ja pingekõver. Vaatlen allpool tegelaste ja loo analüüsi põhimõtteid.

„Klaasist loomaaia“ tegelaste tausta, mõtteid ega omavahelisi suhteid pole autor näidendi alguses lihtlabaselt selgeks teinud, vaid avab igaühte samm-sammult ja väga strateegiliselt. Kirjanik peab oma töös arvesse võtma, et tegelast ei pole otstarbekas lõplike detailideni lahti seletada. Lüngad ja võimalused mitmeti tõlgendamiseks on olulised. Samas tuleb olla teadlik sellest, kui kõnekad võivad olla väikesed detailid, sest need võivad muutuda näitleja jaoks väga oluliseks tegelase portree loomisel. Nii tegelase kohta antav info kui see, mis ütlemata jäetakse, on näitleja mängumaa. Sellega peab arvestama ka autor, sest näidend pole teatris kunagi lõppteos – lõppteos on lavastus.

Loo sisu ja ülesehituse analüüs on olemuselt kaks väga erinevat protsessi. Sisu üle võib filosofeerida lõputult. Näidendite kirjutamise õppimisel tuleb kasuks eelkõige tekstide ülesehituse mõtestamine ja see on palju analüütilisem ning objektiivsem vaade näidendile kui arhitektuurilisele teosele. Baaskursusel võtame kõik „Klaasist loomaaia“ stseenid algkomponentideks lahti, uurime konkreetsete sündmuste ajastatust, otsime iga stseeni ja tervikloo pingekõverat. Hea dramaturgia üheks ainesosaks on see, et iga tegevus ja repliik viib lugu edasi. Drakadeemias on selle tarvis väljend ’prink dramaturgia’.

Näitekirjanikul tasub oma igas arengufaasis eksperimenteerida nii sisu kui vormiga, aga kindlasti tuleb olla teadlik sellest, millised on juba väljakujunenud žanrite toimimispõhimõtted. Neil, kes tahavad ise kirjutada, tuleks kõigepealt õppida põhjalikult lugema. Klassikalised teosed, tänapäevased õnnestunud ja läbikukkunud tekstid – kõik on hea õppematerjal.

Reedel, 16. oktoobril selgusid Teatri Agentuuri korraldatud näidendivõistluse võitjad. Esimese koha näidendiks osutus Piret Saul-Gorodilovi „Tark mees taskus“. Teise koha vääriliseks tunnistati Loone Otsa „Gerondid ehk Lõpp“. Kolmanda koha sai Kiti Põld tekstiga „Mata mind kaunilt“. Auhinnalised eripreemiad pälvisid Tiit Palu „Lugusid loomadest“ ja Katrin Ruusi „Poolonu ehk Teekond sinisesse“. Ära märgiti Erki Aule „Astuge edasi!“ ja Liis Luki „Kallis, ma olen õnnelik“. Drakadeemia õnnesoovid kõigile võitjatele!

Autorite ja võidutööde tutvustused ning katkendid leiab SIIT.

Võistlusest meedias:

„Sotsiaalselt tundlikud teemad tõid võidu“ (Postimees)

„Eesti Teatri Agentuuri auhinna sai seitse uut näitemängu“ (ERR)

Vaata ka

Eesti Teatri Agentuur

Võistlusele laekus 92 tööd. Lugemise käigus leidis žürii, et lisaks auhinnatud näidenditele on veel mitmeid põnevaid tekste, mis sobiksid alusmaterjaliks erinevate teatriga tegelevate truppide töös. Seepärast otsustatigi koostada soovituslikud nimekirjad laste-, noorte-, raadio-, harrastus- ja kutselistele teatritele. Nimekirjad avaldatakse Teatri Agentuuri kodulehel lähipäevil (lisame lingi ka käesoleva uudise juurde).

Alates 2014/15 hooajast teeb Drakadeemia tihedat koostööd VAT Teatriga. Koostöö eesmärk on motiveerida kirjutama väga erineva vanuse ja oskustepagasiga inimesi – kõige tähtsam on kirjutaja soov proovida kätt näidendite, proosatekstide ja stsenaariumitega.

Juba mitmendat aastat on VAT Teatris võimalik lisaks etenduste vaatamisele osaleda ka etendusega seotud lisategevustes – teatri haridustegevustes. Need hõlmavad nii lisamaterjale kodulehel kui mängulisi töötubasid koolides ja kohtumisi teatris. Haridustegevuste eesmärk on pakkuda õpetajale ja õpilastele võimalust muuta teatriskäik tervikkogemuseks: et toimuks eelhäälestus, mõtestatud kohalolek teatris ja tagasiside.

Õpetaja ja õpilased saavad kohtuda põnevate teatritegijatega, kogeda uusi tegevusi ja mõtestada mängulise kogemuse kaudu erinevaid olulisi teemasid. Soovime koosloomingus õpetajatega luua tingimused, mis aitavad tõsta noorte teadlikkust teatri kui nähtuse osas, kuid eelkõige noorte iseenda ja maailma tunnetamise osas.

Pakume võimalust lavastustes ette tulevaid elulisi teemasid koos õpilastega põhjalikumalt käsitleda nii enne kui pärast teatriskäiku. Teatrirahva jaoks on see samuti suurepärane võimalus vahetult kohtuda inimestega, kelle jaoks teatrit loomegi. Seega loodame, et teatrielamus on vastastikku põnev ja rikastav!

Kindlasti on ka kasulik teada, et heategevusprojekti AITAN LAPSI kaudu saab esitada teatud arvu taotlusi haridustöötubade tellimiseks tasuta. Antud projekti poolt toetatuna saavad teatrisse tulla või töötubades osaleda vähemate võimalustega õpilased kuni gümnaasiumiea lõpuni.

Täpsem info töötubade sisu ja toimumise kohta VAT Teatri kodulehelt.

Drakadeemia lühiproosa kirjutamise õpetajal Piret Jaaksil ilmus lühijuttude kogumik “Linnalegend”, mis on peamiselt näitekirjanikuna tuntust kogunud kirjaniku esimene proosakogu. “Linnalegend” koosneb üheteistkümnest lühijutust. Lood räägivad ebatavalistest juhtumistest erinevatest maailma linnades, mida läbib punase niidina inimesele igiomane üksindus.

Piret Jaaks pälvis esimest korda kirjanikuna tähelepanu 2011. aastal, kui võitis oma näidendiga „Näha roosat elevanti“ Eesti Teatri Agentuuri poolt korraldatud näidendivõistlusel peapreemia. Hiljem on Jaaks olnud Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate nominent ja Eesti Teatri Aastaauhindade nominent. Lühiproosat on ta avaldanud alates 2001. aastast erinevates kirjandusajakirjades.

Raamatu andis välja kirjastus Jumalikud Ilmutused ja toetas Eesti Kultuurkapital.

Drakadeemia loovkirjutamiskool algatab igal tegutsemisaastal midagi uut ja põnevat. Alates 2008. a sügisest oleme keskendunud eelkõige draama žanrile ja pakkunud autoritele võimalust areneda erinevatesse suundadesse. Selle aja jooksul oleme koolina välja arendanud professionaalsed loovkirjutamise õpetajad, tugeva süsteemi ja paindliku metoodika. Väikese koolina on meil võimalus reageerida ärksalt teatrimaastiku muudatustele ja vajadustele.

Algaval hooajal seame sammud uutele maastikele. Septembris alustab kolm kuud kestev lühiproosa kirjutamise kursus (juhendaja Piret Jaaks). Samuti on tuntud suurt huvi stsenaariumi kirjutamise kursuste vastu ja seega algab märtsis 2016 lühifilmi stsenaariumi kirjutamise kursus (juhendajad Margit Keerdo-Dawson ja Mihkel Seeder). Näidendite kirjutamise vallas toimub traditsiooniline Drakadeemia sügiskool, kus on teemaks tegelaste psühholoogilise plaani arendamine, ning uuel aastal Siret Paju juhendatud näidendite kirjutamise kursused algajatele ja edasijõudnutele.

Lühiproosa kirjutamise kursus

Juba sel suvel ootame kandideerima septembrist detsembrini kestvale lühiproosa kursusele. Kursus koosneb kuuest kohtumisest (27.09 – 06.12), mille jooksul tutvutakse lühiproosa kirjutamisega ning vaadeldakse lühiproosat kaasajal. Kursust ilmestavad näited Eesti kirjandusloost. Osalejad saavad kogu kursuse vältel praktilisi kirjutamisharjutusi, näpunäiteid ja tagasisidet. Toimub ka kohtumine Maarja Kangroga. Kursuse lõpuks valmib igal kirjutajal justustus, novell või lühijutt. Soovijatel on võimalus jätkata jaanuaris romaani kirjutamise kursusel.

Täpsem info kursuse kohta ja kandideermine.

Kevadel toimus Drakadeemia sisene komöödiateemaline näidendivõistlus. Kokku laekus 12 tugevat tööd, kus žanrile läheneti läbi füüsilise nalja, satiiri, absurdi ja situatsioonikoomika. Võitjaks osutus näidendikavand pealkirjaga „Kataloog“, mille autoriks on Liis Lukk.

„Kataloogi“ elukäik selle võidu saavutamisega ei lõppe. Nüüd jätkub töö nii, et Siret Paju töötab lavastajana koos Liisiga tekstiga edasi. Sügisel toimuvad proovid VAT Teatris näitlejatega, kus tekst veelgi edasi areneb. Kokku tehakse umbes 10 proovi ja selle protsessi tulemust on võimalik kõigil näha 2016. aasta alguses.

Palju õnne Liisile ja jõudu suurepärase komöödia edasi kirjutamisel!